Amatrice, 24 agosto 2016(AP Photo/Gregorio Borgia)